Home
บางปะกง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สถานีตำรวจ ภูธรบางปะกง
875
2   Link   โรงไฟฟ้าบางปะกง
โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย มาเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น ๓,๖๘๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
1507
3   Link   โรงพยาบาลบางปะกง
933
4   Link   องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง
884
5   Link   ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
636
Sangkasi.com, Powered by Joomla!