Home
บางปะกง
แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   สถานีตำรวจ ภูธรบางปะกง
821
2   Link   โรงไฟฟ้าบางปะกง
โรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นโรงไฟฟ้าแห่งแรกของประเทศไทย ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย มาเป็นเชื้อเพลิง ในการผลิตไฟฟ้า เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาแหล่งทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดปัจจุบันโรงไฟฟ้าบางปะกงมีกำลังผลิตรวมทั้งสิ้น ๓,๖๘๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ถือเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้า ขนาดใหญ่และทันสมัยที่สุดในประเทศไทย
1446
3   Link   โรงพยาบาลบางปะกง
874
4   Link   องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง
825
5   Link   ฉะเชิงเทรา
ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
593
Sangkasi.com, Powered by Joomla!