ความหนาสังกะสี พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 21:43 น.

ความหนาสังกะสี

มาตราฐานความหนาสังกะสีแผ่นเรียบ
เบอร์ ความหนา (mm)
28 0.35
27 0.40
26 0.45
25 0.50
24 0.55
23 0.60
22 0.70
ข้อสังเกต คือ เบอร์ยิ่งน้อยลงความหนาจะมากขึ้นครับ
แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 22:10 น.