Home
ฉะเชิงเทรา

ปกครองแบ่งออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล 859 หมู่บ้าน

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา

อำเภอบางคล้า

อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

อำเภอบางปะกง

อำเภอบ้านโพธิ์

อำเภอพนมสารคาม

อำเภอราชสาส์น

อำเภอสนามชัยเขต

อำเภอแปลงยาว

อำเภอท่าตะเกียบ

อำเภอคลองเขื่อน

แสดง # 
# เว็บลิงก์ ผู้ชม
1   Link   อำเภอบางปะกง
เทศบาลตำบลท่าข้าม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าข้ามทั้งตำบล
เทศบาลตำบลพิมพา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิมพาทั้งตำบล
เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลท่าสะอ้าน
เทศบาลตำบลหอมศีล ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหอมศีล
เทศบาลตำบลบางปะกง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางปะกง
เทศบาลตำบลบางวัว ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางวัว บางส่วนของตำบลบางสมัคร และบางส่วนของตำบลบางเกลือ
เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางวัว (นอกเขตเทศบาลตำบลบางวัว)
เทศบาลตำบลบางผึ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางผึ้งทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะอ้าน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าสะอ้าน (นอกเขตเทศบาลตำบลท่าสะอ้าน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหอมศีล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหอมศีล (นอกเขตเทศบาลตำบลหอมศีล)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะกง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปะกง (นอกเขตเทศบาลตำบลบางปะกง)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมัคร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางสมัคร (นอกเขตเทศบาลตำบลบางวัว)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเกลือ (นอกเขตเทศบาลตำบลบางวัว)
องค์การบริหารส่วนตำบลสองคลอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองคลองทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองจอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองจอกทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเขาดินทั้งตำบล
1401
2   Link   อำเภอบ้านโพธิ์
ท้องที่อำเภอบ้านโพธิ์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่
เทศบาลตำบลเทพราช ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลเกาะไร่และบางส่วนของตำบลเทพราช
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล
เทศบาลตำบลลาดขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลลาดขวางทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะไร่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเกาะไร่ (นอกเขตเทศบาลตำบลเทพราช)
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองขุด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองขุดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองบ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองบ้านโพธิ์และตำบลบางซ่อนทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองประเวศ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลคลองประเวศทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทราย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนทรายทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลเทพราช ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเทพราช (นอกเขตเทศบาลตำบลเทพราช)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองตีนนกทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าพลับและตำบลหนองบัวทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลบางกรูด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกรูดทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแหลมประดู่ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามจันทร์ทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแสนภูดาษทั้งตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลสิบเอ็ดศอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสิบเอ็ดศอกทั้งตำบล
1441
3   Link   สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านโพธิ์
ชั้น 5 อาคารโรงพยาบาลบ้านโพธิ์
อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัสฉะเชิงเทรา
โทร 0-3858-7223
Email ssobanpho@hotmail.com
891
ป้ายโฆษณา
ลิขสิทธิ์ © 2019 Sangkasi.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย
Sangkasi.com, Powered by Joomla!